Editorial

Tornar a portada

Educar en temps de crisi

La nostra missió ens ha d’engrescar a continuar treballant al servei dels infants i dels joves, malgrat que les conseqüències de la crisi puguin apropar-nos al desànim o a la manca de reconeixement o a una possible manca de mitjans.

En aquestes darreres mesos, veiem amb perplexitat una concatenació de fets que posen en evidència que el país viu una situació econòmica molt difícil. Tot plegat ens empeny a prendre consciència de la limitació de recursos i de la necessitat de gestionar-los amb responsabilitat i eficiència. Malauradament, aquesta presa de consciència sembla que s’ha produït de manera pràcticament simultània en els ciutadans i en els nostres governants.

Una de les conseqüències d’aquesta situació és la reducció de despesa que es veu obligada a fer l’administració pública, pressionada pels organismes europeus. Això ha comportat la reducció de sous, la limitació de recursos per a l’atenció a la diversitat i altres projectes que el nostre sistema educatiu estava implantant.

En relació amb la retallada salarial, i des de la sensibilitat i solidaritat amb el problema econòmic que viu la nostra societat, des de l’Escola Pia de Catalunya  mantenim una posició de fermesa, juntament amb les patronals i els sindicats majoritaris de l’ensenyament concertat, demanant a l’administració la reconsideració de la mesura, atès que no es pot invocar una homologació només en el salari i no en el conjunt de les condicions laborals d’uns i altres. Malgrat que el nostre sector sempre ha estat molt prudent, ens pot ajudar a defensar la nostra opinió la participació activa en totes les iniciatives que les entitats convocants proposin per aconseguir que els representants de l’administració facin una proposta que tingui en compte el nostre punt de vista.

D’altra banda, la insuficiència del finançament de l’escola concertada, les retallades salarials i la crisi tenen una repercussió que no podem obviar per a les famílies. Ja és incert que les famílies, en la situació actual, pugin continuar fent les aportacions que han fet fins ara per al sosteniment de l’escola concertada. En aquest context, no és admissible que la retallada salarial pugui comportar  un increment d’aquelles aportacions. Això suposaria el cop de gràcia per a una part important de l’escola concertada.

Portem més d’un curs immersos en la crisi econòmica. L’escola n’ha sofert algunes conseqüències Però si valorem la feina feta i els resultats obtinguts en el terreny educatiu, observem que els resultats són bons gràcies a l’esforç i al compromís de tots. Això ens ha de motivar per continuar treballant amb la mateixa il·lusió de sempre i ser testimoni de sentit positiu, també en temps de crisi.