Notícies

Tornar a portada

El nou personal de secretaria i administració rep formació institucional

Per primer cop, el personal de Secretaria i Administració que s’incorpora a algunes de les escoles participa d’un pla de formació específic. L’objectiu és que tinguin conexiement de la tasca social i educativa de la institució, així com donar-los eines i recursos que els ajudin a desenvolupar el seu treball d’acord amb l’Estil propi de l’entitat.

Els mesos d’octubre i setembre s’han celebrat les sessions del mòdul institucional, en què s’ha presentat l’Escola Pia de Catalunya, el Caràcter Propi i l’àmbit de Pastoral.