Què en pensem?

Tornar a portada

L’alumne, ¿és el centre de totes les decisions que es prenen a l’escola?

Montse Bernet i Perisé, Escola Pia de Balaguer

Fina Socias, Escola Pia de Vilanova

Josep Riambau, Escola Pia de Sitges

“Sí,ell és el protagonista d’un escenari educatiu,que vol que desenvolupi al màxim les seves capacitats; que es desenvolupi com a persona intel·lectual, social, que adquireixi destreses per enfrontar-se als reptes que l’esperen en la vida,valorant sempre els seus trets individuals…  La feina de tots els membres d’aquest escenari educatiu, és una presa de decisions constant, decisions orientades a facilitar les necessitats de l’alumne en particular (no deixant excloses les decisions que prenen els propis alumnes)  o del grup d’alumnes, tant si els tenim al davant com si no… Text complet

Montse Bernet i Perisé, Escola Pia de Balaguer

“En aquesta ocasió ens ve molt a tomb aquella frase dels nostres avis, quan naixia un infant: “Ara, pares, almenys sabreu per a qui haureu de treballar”. En aquesta tasca nostra d’acompanyament i docència ens ve bé recordar-la per fer, si més no, un paralel·lisme, ni que sigui en forma de pregunta: “Per a qui hem de treballar, per ordre de prioritats?… Text complet

Fina Socias, Escola Pia de Vilanova

“La meva opinió és en base a la perspectiva que tinc des de l’administració i tenint present el meu pas en altres estaments de l’escola. La meva resposta és que l’alumne pot concentrar moltes decisions que es prenen, ja que veritablement l’escola i els serveis estan dirigits cap a ell. Però no podem obviar que hi han altres grups d’interès que cal vetllar a l’hora de prendre decisions, com són el personal docent, el personal d’administració i serveis, els proveïdors, les empreses externes, normatives i Lleis, …. A més a més, la conjuntura econòmica que de fa uns anys ens toca viure també influeix a l’hora de repensar i tornar a prendre decisions en un nou entorn, un entorn on l’alumne és el centre molt ben acompanyat…”

Josep Riambau, Escola Pia de Sitges