Què en pensem?

Tornar a portada

Noves professions

Núria Pallí, Equip de Gestió

Ricard Coma, Escola Pia Santa Anna-Mataró

L’FP SERÀ PRÀCTICA O NO SERÀ
L’empresa està cridada a jugar un paper més rellevant

“No tenim una mala formació professional. Aquesta és una de les conclusions a la que es pot arribar fàcilment segons les dades del darrer Estudi d’inserció laboral  que elabora el Consell de Cambres i el Departament d’Ensenyament, especialment si atenem a aquelles que estableixen una relació entre formació i ocupació: del total d’estudiants graduats en FP (curs 2011-2012) un 41% treballa, un 42,4% decideix seguir estudiant, per només un 16,6% que busca feina. Aquesta última taxa contrasta significativament amb el 50,4% d’atur registrat en els joves d’edats entre 16 i 24 anys (Idescat. Catalunya. 2012). Tot i això, una anàlisi més profund de les dades ens ofereix una lectura de possibles millores a les que el sistema de formació professional ha de fer front: la relació entre la feina i el grau d’estudis, el paper de les pràctiques en l’empresa com a via directe d’inserció laboral (ara per darrera de l’autocandidatura i la xarxa personal de contactes) o la manca d’experiència com a dificultat per a trobar una primera ocupació. Per cert, que la xarxa personal de contactes sigui la primera via per aconseguir un treball, diu molt del país, especialment si observem el paper testimonial en aquest afer dels serveis d’ocupació públics. Però això donaria per un altre escrit, que ara no toca”.  Ricard Coma, Escola Pia Santa Anna-Mataró (Text complet)

 

LA FP HA MORT. LLARGA VIDA A LA FP!
Algunes reflexions sobre la nova Formació Professional

“Estem assistint a un canvi que serà rellevant pel futur de l’educació a tota Europa, i també al nostre país. I la Formació Professional no se n’escapa. Més encara, esdevé el centre i motor d’aquest canvi. Hem pogut veure com aquesta branca educativa ha passat en les últimes dècades de ser marginal i menystinguda a convertir-se en la branca més forta i fonamental pel creixent socio-econòmic dels paísos europeus. Les polítiques educatives en les economies més desenvolupades del nostre continent segueixen apostant per aquest tipus de formació com a porta d’entrada al mercat laboral. La darrera enquesta de població activa que ha publicat l’INE segueix posant de manifest que, tot i l’alta desocupació, són els joves amb un grau formatiu mig (batxillerat o FP grau mitjà) els qui tenen més facilitats per accedir al mercat laboral i en condicions equiparables entre diferents sectors. Això ens ha de fer pensar en seguir mantenint i potenciant aquestes branques formatives. Ara bé, cal reflexionar i posar en marxa un nou model de FP que s’ajusti més als temps que estem vivint i al món del que formem part.”  Núria Pallí, Secretariat de les Institucions Educatives (Text complet)